Tài liệu hệ thống chứng nhận
- Các qui trình công khai
 
 
Home / Các qui trình công khai  Print     Email
Các qui trình công khai
Quy trình xử lý phản hồi và kháng nghị
Quy trình này được xây dựng nhằm đảm bảo hoạt động giải quyết các phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan thực hiện bởi TUV NORD Việt Nam được thiết lập, được kiểm soát và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17021-3:2013, ISO/TS 22003:2013 và ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:213, ISO 50001:2011, IATF 16949, SA 8000:2014, BSCI 2.0 ( phiên bản 2014), ISO 22000:2005, HACCP... cũng như các yêu cầu khác của tổ chức TUV NORD Việt Nam và các bên liên quan.
Kính mời Quý vị tham khảo trong file đính kèm dưới đây. Xin cảm ơn.
File đính kèm: TNV-B00VA05 Quy trinh xu ly khieu nai - Ver03.2016.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Các tin khác
Các quy tắc ứng xử (Code of Conduct) (8/31/2017)
Quy định sử dụng dấu chứng nhận (8/29/2017)
Mô tả quy trình chứng nhận (8/29/2017)
Quy trình chứng nhận (8/17/2017)
Xem thêm