Tin tức & Sự kiện
 
 
Home / Tin tức & Sự kiện  Print     Email
Tin tức & Sự kiện
Công ty Điện lực Quảng Ninh được tái cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 lần 2 (chu kỳ 2012-2015)

Công ty Điện lực Quảng Ninh được tái cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 lần 2 (chu kỳ 2012-2015)

            Công ty Điện lực Quảng Ninh đã xây dựng và đưa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 vào áp dụng có hiệu quả từ tháng 9/2006. Tổ chức TUV- NORD (Cộng hòa Liên bang Đức) cấp chứng nhận lần đầu ngày 16/9/2006, phạm vi chứng nhận bao gồm các khâu liên quan đến quản lý vận hành, tư vấn giám sát,  thiết kế, thí nghiệm đo lường các công trình lưới điện phục vụ sản xuất và kinh doanh điện năng.

            Năm 2009 Công ty đã thực hiện chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO9001-2008 và được Tổ chức TUV-NORD tái cấp chứng nhận lần 1 vào ngày 16/9/2009.


Năm 2012, theo hợp đồng đánh giá giám sát hàng năm và đánh giá tái cấp chứng nhận sau chu kỳ 3 năm, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chuẩn bị tốt cho kế hoạch đánh giá tái cấp chứng chỉ của tổ chức TUV-NORD cụ thể là: Chương trình tự đánh giá nội bộ vào tháng 5 năm 2012 của Đoàn chuyên gia giám sát nội bộ; công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầy đủ, đúng qui trình của Ban thư ký ISO và sự nghiêm túc phối kết hợp của các đơn vị trực thuộc trong việc chuẩn bị tài liệu và trả lời phỏng vấn Đoàn chuyên gia đánh giá của TUV-NORD Việt Nam diễn ra từ 20-22/6/2012.

Sau khi có kết luận của Đoàn chuyên gia, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã khẩn trương thực hiện hoạt động nhằm phòng ngừa và khắc phục một số điểm không phù hợp và đã được Tổ chức TUV-NORD chấp nhận. Ngày 17/9/2012 Công ty Điện lực Quảng Ninh đã được Tổ chức TUV-NORD Việt Nam tái cấp lần thứ 2 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001-2008. Thời hạn của chứng nhận từ 17/9/2012 đến 16/9/2015.

Việc được TUV-NORD Việt Nam tiếp tục tái cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 một lần nữa khẳng định Công ty Điện lực Quảng Ninh đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 đúng tiêu chuẩn, hiệu quả và ngày càng đi vào chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế.

          Hồng Nhung – Ban ISO PCQN

Nguồn: http://pcquangninh.npc.com.vn/View/tabid/56/id/145/Default.aspx

Các tin khác
TUV NORD Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của Bộ Công thương Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo “Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 và 05 công cụ” (3/12/2014)
LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG (1/20/2014)
ISO 50001 – Lời giải cho bài toán giảm chi phí và tăng lợi nhuận. (1/9/2014)
Tóm tắt những thay đổi chính trong Phiên bản 4 Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 (1/9/2014)
SA 8000 – XU HƯỚNG KHẲNG ÐỊNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NGÀNH THỦY SẢN (1/9/2014)
Hữu Nghị đặt tiêu chí an toàn thực phẩm lên hàng đầu (1/9/2014)
Information on changes to the ISO/TS 16949 Certification Rules, 4th Edition - Important changes for TÜV NORD clients (1/9/2014)
Abbott đầu tư 4,3 tỷ USD nghiên cứu sản phẩm (1/9/2014)
TÜV NORD CERT – Certification of energy management systems acc. to ISO 50001 (1/9/2014)
“Bí quyết” giữ vững thương hiệu (1/9/2014)
Công ty VTC Intecom ký hợp đồng đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 27001 (1/2/2014)
Xem thêm