Tài liệu hệ thống chứng nhận
- Các qui trình công khai
 
 
Home / Các qui trình công khai  Print     Email
Các qui trình công khai
Tài liệu và các quy trình chứng nhận của tập đoàn

Các quy trình và tài liệu chứng nhận của TUV NORD Việt Nam được tuân thủ và dựa trên quy định của TÜV NORD CERT Cộng hoà Liên bang Đức. Chi tiết về những quy định liên quan đến quy trình và tài liệu chứng nhận của TÜV NORD CERT Cộng hoà Liên bang Đức quý khách vui lòng tham khảo theo đường link dưới đây.

https://www.tuev-nord.de/en/company/certification/

Các tin khác
Các quy tắc ứng xử (Code of Conduct) (8/31/2017)
Quy định sử dụng dấu chứng nhận (8/29/2017)
Mô tả quy trình chứng nhận (8/29/2017)
Quy trình chứng nhận (8/17/2017)
Quy trình xử lý phản hồi và kháng nghị (8/9/2017)
Xem thêm