Sản phẩm & Dịch vụ
- Chứng nhận Hệ thống quản lý
- Đào tạo
- Chứng nhận sản phẩm
- Các dịch vụ công nghiệp
 
 
Trang chủ / Sản phẩm & Dịch vụ  Print     Email
Sản phẩm & Dịch vụ
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS (5/3/2011)
OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS), nó xác định những yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe, cho phép tổ chức quản lý cả về các rủi ro vận hành và cải thiện kết quả tinh thần kinh doanh của tổ chức ...
Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP (5/2/2011)
HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm ...
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 (5/1/2011)
Tiêu chuẩn quốc tế ISO22000 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu ...
Chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 (4/30/2011)
SA8000 là tiêu chuẩn đầu tiên về quyền của người lao động trên toàn cầu. Chứng nhận SA8000 đem đến cho người tiêu dùng sự tin tưởng hơn về hệ thống bảo vệ nhân quyền cho người lao động ...
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 (4/29/2011)
IATF 16949 là tiêu chuẩn áp dụng đối với hệ thống quản lý chất lượng đặc thù đối với ngành công nghiệp ô tô và các nhà sản xuất linh kiện liên quan.IATF 16949 được ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và nhóm ngành ô tô quốc tế (IATF) ...
Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 (4/28/2011)
Quản lý năng lượng hiệu quả thông qua hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 có một vai trò quan trọng. Tiêu chuẩn này trợ giúp các tổ chức trong quá trình phát triển các hệ thống, các quá trình để nâng cao hiệu quả năng lượng. ...
Chứng nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001 (4/27/2011)
ISO 27001 là tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật thông tin các tổ chức mong muốn có một hệ thống kiểm soát tổng thể về bảo mật thông tin. Trong tổ chức, các tài sản thông tin ngày càng có giá trị, các tài sản này cần được đảm bảo về tính bảo mật (confidentiality), tính toàn vẹn(integrity) và tính sẵn sàng(availability) ...
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (4/26/2011)
Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường(EMS), hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi trên thế giới cùng với những cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Vào thời điểm năm 2009 đã có khoảng 223 ...
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (4/25/2011)
TCVN ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng với khái niệm: ”Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu”. TCVN ISO 9001 là phiên bản tiếng Việt Nam của bản tiêu chuẩn ISO 9001, được xây dựng với mục đích áp dụng được cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức ...
Đào tạo (11/24/2010)
...