Tài liệu hệ thống chứng nhận
- Các qui trình công khai
- Các đơn vị thu hồi chứng chỉ
 
 
Trang chủ / Tài liệu hệ thống chứng nhận  Print     Email
Tài liệu hệ thống chứng nhận
Tài liệu và các quy trình chứng nhận của tập đoàn (2/6/2018)
Các quy trình và tài liệu chứng nhận của TUV NORD Việt Nam được tuân thủ và dựa trên quy định của TÜV NORD CERT Cộng hoà Liên bang Đức ...
Các quy tắc ứng xử (Code of Conduct) (8/31/2017)
Kính mời Quý vị tham khảo theo đường link dưới đây. Xin cảm ơn. ...
Quy định sử dụng dấu chứng nhận (8/29/2017)
Nghiêm cấm sử dụng dấu chứng nhận trên bản thân sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm được đóng gói / đóng thùng riêng biệt. Nghiêm cấm sử dụng dấu chứng nhận trên các bao, gói sản phẩm. Dấu chứng nhận được phép sử dụng trong các tài liệu, được dùng cho hoạt động quảng cáo ...
Mô tả quy trình chứng nhận (8/29/2017)
Quý công ty muốn thực hiện đánh giá chứng nhận và lấy chứng chỉ hệ thống ISO vui lòng download mẫu câu hỏi trên website của TUV Nord Việt Nam và hoàn thiện nội dung gửi lại cho tổ chức chứng nhận. Sauk hi nhận được phiếu hỏi có đầy đủ thông tin và yêu cầu chứng nhận, bộ phận bán hàng của TUV Nord Việt Nam sẽ lien lạc với Quý Công ty để thỏa thuận về thời gian và phương thức tiến hành. ...
Quy trình chứng nhận (8/17/2017)
- Chỉ định trưởng đoàn đánh giá - Xác định mục tiêu, phạm vi và chuẩn mực đánh giá - Xác định tính khả thi của cuộc đánh giá - Lựa chọn đoàn đánh giá - Tiếp xúc ban đầu với bên được đánh giá ...
Quy trình xử lý phản hồi và kháng nghị (8/9/2017)
Quy trình này được xây dựng nhằm đảm bảo hoạt động giải quyết các phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan thực hiện bởi TUV NORD Việt Nam được thiết lập, được kiểm soát và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17021-3:2013, ISO/TS 22003:2013 và ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:213, ISO 50001:2011, IATF 16949, SA 8000:2014, BSCI 2.0 ( phiên bản 2014), ISO 22000:2005, HACCP... cũng như các yêu cầu khác của tổ chức TUV NORD Việt Nam và các bên liên quan. ...