Hỗ trợ
- Hỏi và đáp
- Các tài liệu thông tin tham khảo
- Tra cứu thông tin chứng chỉ
 
 
Trang chủ / Các tài liệu thông tin tham khảo  Print     Email
Các tài liệu thông tin tham khảo
Thông tin về tổ chức công nhận Đức - DAkkS (6/11/2011)
Thông tin về tổ chức công nhận Đức - DAkkS ...
Thông tin về văn phòng công nhận chất lượng BoA (5/16/2011)
Thông tin về văn phòng công nhận chất lượng BoA ...
Các bước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO (3/17/2011)
Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng. Bước đầu tiên khi bắt tay vào việc xây dựng và áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO là phải thấy được ý nghĩa trong việc duy trì và phát triển tổ chức. Lãnh đạo doanh nghiệp cần định hướng cho các hoạt động của hệ thống, xác định mục tiêu và phạm vi áp dụng để hỗ trợ cho các hoạt động quản lý của mình đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức. ...