Hỗ trợ
- Hỏi và đáp
- Các tài liệu thông tin tham khảo
- Tra cứu thông tin chứng chỉ
 
 
Home / Hỏi và đáp  Print     Email
Hỏi và đáp
Hỏi và Đáp

Giải đáp một số câu hỏi chính liên quan đến phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

1. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 được ban hành khi nào?

 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ngày 15/9/2015.

2. Khi nào thì có thể thực hiện chứng nhận theo tiêu chuẩn mới?

 

Việc đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn phiên bản mới có thể được thực hiện ngay sau thời điểm ban hành nêu trên.

3. Thời hạn chuyển đổi sang phiên bản mới kéo dài bao lâu?

 

Thời hạn chuyển đổi sang phiên bản mới phải hoàn tất trong vòng 3 năm. Điều đó có nghĩa các chứng chỉ hiện tại (theo phiên bản ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004) sẽ có hiệu lực tối đa là 3 năm kể từ ngày phiên bản tiêu chuẩn mới ban hành.

4. Ưu điểm của phiên bản mới là gì?

 

Việc kết cấu theo cấu trúc cấp cao (High Level Structure) giúp tạo ra sự hài hòa giữa các tiêu chuẩn ISO đối với hệ thống quản lý. Hơn nữa tiêu chuẩn nhấn mạnh đến định hướng thị trường và sự thân thiện với người sử dụng. Tiêu chuẩn phiên bản mới cũng nhấn mạnh hơn tới đặc tính và nhu cầu của các công ty đòi hỏi một hệ thống văn bản linh hoạt. Trách nhiệm trực tiếp của tổ chức, tiếp cận theo quá trình và trách nhiệm của lãnh đạo tao nhất cũng được chú trọng nhiều hơn so với phiên bản cũ.

5. Kết cấu của tiêu chuẩn mới như thế nào?

 

 

ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 đều có cùng một cấu trúc mới được gọi là cấu trúc cấp cao HLS (High Level Structure). Điều này được áp dụng chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, nhằm tạo ra 2 lợi ích rất quan trọng. Thứ nhất, các thuật ngữ, định nghĩa và cấu trúc có thể sử dụng cho tất cả các tiêu chuẩn. Thứ hai, các tiêu chuẩn sẽ dễ hiểu hơn và có thể dễ dàng tích hợp khi áp dụng và chứng nhận.
Cấu trúc tiêu chuẩn gồm 10 điều khoản như sau:

  1. Phạm vi
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Bối cảnh của tổ chức
  5. Sự lãnh đạo
  6. Hoạch định hệ thống quản lý
  7. Hỗ trợ
  8. Vận hành
  9. Đánh giá thực hiện
  10. Cải tiến

6. Tiêu chuẩn mới đặc biệt chú trọng đến vấn đề rủi ro như thế nào?

 

Tư duy quản lý rủi ro đóng vai trò trọng tâm trong tiêu chuẩn phiên bản mới, đặc biệt trong các điều khoản "Sự lãnh đạo" và "Hoạch định". Mặc dù tiêu chuẩn không yêu cầu một hệ thống quản lý rủi ro đặc thù, nhưng tổ chức phải đảm bảo có khả năng xác định rủi ro và có các phương pháp thích hợp. Tiêu chuẩn cũng không có điều khoản cụ thể nào về các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên với cách tiếp cận mới này, tổ chức có cơ hội nhận biết sớm rủi ro và có các hành động tương ứng.

7. Tiêu chuẩn mới đề cập đến các bên liên quan như thế nào?

 

Theo phiên bản tiêu chuẩn mới, tổ chức không chỉ phải đáp ứng các yêu cầu luật định và mong đợi của khách hàng, tổ chức còn phải đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Điều này có nghĩa sự phức tạp của môi trường xã hội và môi trường làm việc ngày nay đã được tính đến trong tiêu chuẩn phiên bản mới. Đây cũng là cơ hội để đạt được những cải tiến cần thiết và hạn chế rủi ro.

8. Thời gian đánh giá bổ sung để cập nhật phiên bản trong lần đánh giá giám sát là bao nhiêu?

 

Thời gian đánh giá bổ sung để cập nhật  tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc ISO 14001:2015 trong kỳ đánh giá giám sát được tính bằng tối thiểu 20% thời gian đánh giá giám sát nhưng không ít hơn 0.5 ngày công đánh giá tại hiện trường.

9. Chứng chỉ có được ban hành lại nếu cập nhật tiêu chuẩn phiên bản trong kỳ đánh giá giám sát?

 

Sau khi hoàn tất đánh giá giám sát, tổ chức sẽ được cấp lại chứng chỉ theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015 hoặc ISO 14001:2015. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ sẽ giữ nguyên như chứng chỉ đã ban hành.

10. Thời gian đánh giá bổ sung để cập nhật phiên bản trong kỳ đánh giá chứng nhận lại là bao nhiêu?

 

Thời gian đánh giá bổ sung để cập nhật  tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc ISO 14001:2015 trong kỳ đánh giá chứng nhận lại được tính bằng  tối thiểu 10% thời gian đánh giá chứng nhận lại nhưng không ít hơn 0.25 ngày công đánh giá tại hiện trường.

11. Điều gì cần lưu ý nếu chứng chỉ theo phiên bản mới được ban hành sau khi đánh giá chứng nhận lại?

 

Sau khi hoàn tất việc đánh giá theo phiên bản mới trong kỳ đánh giá chứng nhận lại, tổ chức sẽ được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015 hoặc ISO 14001:2015 với giá trị hiệu lực trong 3 năm. Thời hạn hiệu lực sẽ tiếp nối với chứng chỉ trước đó. Điều này có nghĩa ngày hết hạn của chứng chỉ sẽ tương ứng 3 năm tiếp theo so với chứng chỉ cũ với điều kiện thủ tục chứng nhận lại được thực hiện trong khoảng thời gian phù hợp và các điểm không phù hợp được xác nhận khắc phục thỏa đáng trước ngày đến hạn đánh giá.

12. Có cần thiết thực hiện một cuộc đánh giá thử trước khi tiến hành đánh giá cập nhật phiên bản?

 

Nếu tổ chức không thực sự chắc chắn về việc hệ thống quản lý của mình đã đáp ứng các tiêu chuẩn theo phiên bản mới, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ đánh giá thử trước khi tiến hành đánh giá cập nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp tổ chức cần thêm thông tin hoặc có nhu cầu tiến hành một cuộc đánh giá thử.

13. Nếu việc cập nhật phiên bản không thực hiện kết hợp trong lần đánh giá giám sát hoặc đánh giá chứng nhận lại thì có thể thực hiện theo cách nào khác?

 

Có thể thực hiện một cuộc đánh giá riêng biệt để cập nhật phiên bản tiêu chuẩn mới. Đây sẽ là cuộc đánh giá bổ sung giữa các lần đánh giá định kỳ. Thời gian và chi phí đánh giá bổ sung sẽ nhiều hơn so với thời lượng nếu kết hợp trong lần đánh giá giám sát hoặc đánh giá chứng nhận lại.

14. Tổ chức phải làm gì để đăng ký đánh giá cập nhật phiên bản trong lần đánh giá sắp tới?

 

Khi thông báo lịch đánh giá, chúng tôi sẽ đề cập đến việc cập nhật tiêu chuẩn phiên bản mới để tổ chức lựa chọn và xác nhận. Chúng tôi khuyến nghị việc cập nhật phiên bản nên được thực hiện trong lần đánh giá chứng nhận lại. Nếu tổ chức muốn cập nhật trong lần đánh giá giám sát, vui lòng thông tin cho chúng tôi càng sớm càng tốt và ít nhất 3 tháng trước thời hạn đánh giá.

15. Tổ chức có mất thêm chi phí nếu đánh giá theo phiên bản mới ngay từ khi chứng nhận lần đầu?

 

Về cơ bản, thời lượng đánh giá không thay đổi so với trước đây, do đó tổ chức sẽ không mất thêm chi phí nếu chứng nhận lần đầu theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015 hoặc ISO 14001:2015.

16. Có cần thiết phải chứng nhận lần đầu theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015 hoặc ISO 14001:2015?

 

Nếu tổ chức bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoặc môi trường, chúng tôi khuyến nghị áp dụng và chứng nhận theo phiên bản mới 2015. Nếu tổ chức chưa sẵn sàng cho việc chứng nhận theo tiêu chuẩn phiên bản mới, tổ chức vẫn có thể đăng ký chứng nhận theo ISO 9001:2008 hoặc ISO 14001:2004 và sau đó sẽ triển khai cập nhật phiên bản trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới.

17. Việc cập nhật sẽ được thực hiện như thế nào nếu tổ chức chuyển từ một tổ chức chứng nhận khác?

 

Tổ chức có thể đăng ký cập nhật phiên bản khi đăng ký đánh giá chuyển đổi với TUV NORD Việt Nam từ một tổ chức chứng nhận khác. Hoặc tổ chức có thể đăng ký một cuộc đánh giá chuyển đổi theo phiên bản cũ, sau đó sẽ triển khai cập nhật phiên bản trong các lần đánh giá định kỳ sau đó.

18. Triển khai xây dựng hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2008 hay ISO 9001:2015 dễ hơn?

 

Lợi thế của phiên bản 2015 là kết cấu của tiêu chuẩn phù hợp với các quá trình trong tổ chức. Điều đó có nghĩa việc triển khai theo phiên bản 2015 sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, phiên bản 2015 còn có lợi thế về việc giảm bớt các thủ tục bằng văn bản. Tổ chức có thể tự xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo cách của mình.

19. Điều khác biệt quan trọng nhất mà tổ chức cần lưu ý khi chuyển sang áp dụng ISO 9001:2015 là gì?

 

Tiêu chuẩn mới tuân thủ theo kết cấu mới. Toàn bộ các điều khoản từ 4 đến 10 đều phải được áp dụng, trừ khi có những điều khoản không áp dụng được do bản chất hoạt động của tổ chức và được lý giải hợp lệ.
Một số điều khoản mới so với phiên bản cũ bao gồm tư duy dựa trên rủi ro, tiếp cận theo quá trình một cách nhất quán, các thông tin dạng văn bản, bối cảnh của tổ chức, kiểm soát các quá trình thuê ngoài, nhấn mạnh nhiều hơn đến cam kết và trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm soát chất lượng và các yêu cầu khác.

20. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có đề cập tổ chức phải cân nhắc đến các rủi ro của quá trình. Đó là những rủi ro nào?

 

Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức phải có tư duy dựa trên rủi ro trong toàn bộ chu trình PDCA. Rủi ro phải được tiếp cận theo hướng quá trình. Những rủi ro có nguy cơ tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng phải được cân nhắc, đặc biệt là rủi ro liên quan đến sản phẩm hoặc rủi ro tác động đến khả năng cung ứng của tổ chức.