Giới thiệu TÜV NORD
- Tập đoàn TÜV NORD
- TÜV NORD Việt Nam
 
 
Home / TÜV NORD Việt Nam  Print     Email
TÜV NORD Việt Nam
Chính sách

Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động đa dạng của mình, triết lý để phát triển bền vững của tập đoàn TÜV Nord là dựa trên giá trị được hình thành ngay từ ban đầu: Độc lập - Trung lập - Khách quan và Toàn vẹn.

Những triết lý này đã và luôn được toàn thể các thành viên TÜV Nord Việt Nam thấu hiểu và tuân thủ.

Các yếu tố ảnh hưởng tới triết lý trên sẽ được xác định và hành động để loại bỏ và ngăn ngừa.

Khách hàng sẽ luôn được quan tâm ở mức cao nhất, các yêu cầu được xem xét và đáp ứng với chất lượng dịch vụ tốt nhất dựa trên năng lực về chuyên môn.

Công ty luôn xây dựng và duy trì môi trường làm việc tốt dựa trên sự hài hòa và tính chuyên nghiệp của các thành viên.
Các tin khác
Giới thiệu về TÜV NORD Việt Nam (11/24/2010)