Giới thiệu TÜV NORD
- Tập đoàn TÜV NORD
- TÜV NORD Việt Nam
 
 
Home / TÜV NORD Việt Nam  Print     Email
TÜV NORD Việt Nam
Tầm nhìn

Công ty TÜV Nord Việt Nam sẽ luôn là đối tác tin cậy, luôn song hành cùng với sự tồn tại và phát triển của khách hàng.

Truyền thống của tập đoàn TÜV Nord Group, văn hóa làm việc của TÜV Nord Việt Nam sẽ được tất cả các thành viên trong công ty duy trì và bồi đắp.

Xây dựng và tuân thủ các nguyên tắc làm việc; Năng lực và sự đồng nhất của nguồn nhân lực là các yếu tố giúp TÜV Nord Việt Nam thành công và bền vững.

Các tin khác
Chính sách (7/27/2011)
Giới thiệu về TÜV NORD Việt Nam (11/24/2010)