Dự án hỗ trợ doanh nghiệp
- Dự án Gosmart
- Dự án Prospect
 
 
Home / Dự án Prospect  Print     Email
Dự án Prospect
DỰ ÁN “THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG” - PROSPECT PROJECT
Theo dự báo của công ty kiểm toán quốc tế - Pricewwaterhouse Coopers,  đến năm 2025 Việt Nam sẽ là nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các nền kinh tế mới nổi và sẽ ở mức trung bình 10% năm tính theo giá trị USD. Với tốc độ này thì vào khoảng năm 2050, quy mô nền kinh tế của Việt Nam tương đương khoảng 70% quy mô kinh tế nước Anh. Tỷ lệ tăng trưởng cao của Việt Nam sẽ dẫn đến việc gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng đi đôi với gia tăng phát thải khí nhà kính.
 
Từ năm 1990 đến năm 2005, mức tiêu thụ năng lương của Việt Nam đã tăng lên gấp đôi tương đương với tỷ lệ tăng trưởng là khoảng 15% năm. Theo các kế hoạch phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam mong đợi đến năm 2030 tỷ lệ tăng trưởng tiêu thụ năng lượng sẽ vào khoảng 18% năm. Bên cạnh việc gia tăng tiêu thụ năng lượng, chính phủ cũng phải lưu tâm đến mức độ tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị sản lượng kinh tế của Việt Nam là cao so với các nước trong khu vực, đồng nghĩa với việc sử dụng năng lượng của Việt Nam kém hiệu quả hơn. Tuy việc phát thải khí nhà kính ngày càng gia tăng nhưng Việt Nam vẫn chiếm phần nhỏ trong tổng phát thải thế giới.
 
Bộ Công Thương Việt Nam cũng đã nhận được tư vấn là nên xem xét bổ nhiệm các nhà quản lý năng lượng và áp dụng các hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) trên toàn quốc. Với mong muốn góp sức tham gia chương trình quốc gia này, Tập đoàn TUV NORD thông qua TUV NORD Việt Nam đã thực hiện dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam để áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng (HTQLNL), đặc biệt là HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011. Vì chúng tôi nhận thấy, còn cả một khoảng cách lớn trong nhận thức cũng như năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, một thành phần chiếm đến 90% nền kinh tế đất nước, về hệ thống quản lý này.
 
Mục tiêu của dự án
 
(1)Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về lợi ích của HTQLNL, đặc biệt là HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001. (2) Phát triển các tài liệu đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cũng như các tài liệu đào tạo nâng cao cho các nhà quản lý năng lượng và các chuyên gia. (3) Xây dựng và nâng cao năng lực về HTQLNL thông qua việc tài trợ các khóa đào tạo cho các cán bộ nguồn như các nhà quản lý năng lượng từ doanh nghiệp; các chuyên gia tư vấn quản lý năng lượng; các chuyên gia đánh giá. (4) Thiết lập quá trình xây dựng, áp dụng và chứng nhận HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001. (5) Nâng cao năng lực quản lý năng lượng của các cán bộ nguồn và các DNVVN Việt Nam thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thí điểm xây dựng HTQLNL tại doanh nghiệp điểm. (6) Quảng bá về lợi ích của việc áp dụng HTQLNL thông qua bài học thành công của doanh nghiệp áp dụng thí điểm do dự án tài trợ và đã được đánh giá thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
 
Các hoạt động của dự án (PROJECT ACTIVITIES)
 
Tọa đàm với lãnh đạo Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) (Organizing SME Leader’s Forum)
 
Các buổi tọa đàm tổ chức tại: Hà Nôi, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy mối quan tâm cũng như cam kết của các bên liên quan và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực liên quan.
 
Chiến dịch tuyên truyền (Awareness Campaigns)
 
Các chiến dịch tuyên truyền thực hiện qua các bộ ngành; phòng Công nghiệp Thương mại và trong các DNVVN thông qua việc phổ biến các tài liệu/ thông tin liên quan.
 
Khảo sát trực tuyến đối với các DNVVN (RELEASING ONLINE SURVEY FOR SMEs)
 
Giúp cho các Doanh nghiệp xác định xác định rõ thực trạng và mức năng lực trong quản lý của họ với các yêu cầu của HTQLNL.
 
Tổ chức đào tạo về HTQLNL (3-Day Comprehensive Train the Trainers Workshops on EnMS)
 
Các khóa đào tạo được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh để phát triển các nguồn giảng viên.
 
Hỗ trợ áp dụng HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 (Implementation of EnMS
according to ISO 50001:2011)
 
Dự án sẽ tài trợ cho các DNVVN trong việc thí điểm xây dựng và áp dụng HTQLNL qua việc cung cấp các chuyên gia tư vấn quản lý năng lượng giàu kinh nghiệm. Các doanh nghiệp áp dụng thành công sẽ được ghi nhận bằng việc đánh giá thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
 
Phát hành Cẩm nang quản lý Năng lượng (Energy Management Handbook)
 
Một cẩm nang tập hợp các tài liệu tham khảo, các tình huống, các hướng dẫn tự áp dụng và đánh giá HTQLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 sẽ được phát hành nhằm trợ giúp Doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thu lượm lợi ích từ hệ thống quản lý này. Cẩm nang sẽ mang lại hiệu quả gấp bội và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp ngay cả khi dự án này đã kết thúc.
 
Chương trình đào tạo cấp cao (5-Day Certification Program for Energy Managers)
 
Chương trình được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả bền vững của dự án thông qua việc cung cấp khóa đào tạo cho các chuyên gia và các nhà thực hành quản lý năng lượng của Việt Nam. Khóa đào tạo được thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Kết thúc khóa đào tạo, TUV NORD sẽ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham dự.
 
Hội nghị tổng kết dự án (Awarding and Closing Ceremony)
 
Hội nghị tổng kết dự án được thực hiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đã áp dụng thành công HTQLNL thông qua sự hỗ trợ của dự án. Tại buổi tổng kết, các đại biểu tham gia sẽ được cung cấp Cẩm nang hệ thống Quản lý Năng lượng.
 
Thời gian thực hiện dự án
 
Dự án thực hiện trong vòng 18 tháng ( từ tháng 03/2012 đến tháng 08/2013)