Sản phẩm & Dịch vụ
- Chứng nhận Hệ thống quản lý
- Đào tạo
- Chứng nhận sản phẩm
- Các dịch vụ công nghiệp
 
 
Home / Đào tạo  Print     Email
Đào tạo
Đào tạo
 Hình thức đào tạo:
  • Đào tạo tập trung (public training): Các khoá đào tạo tập trung được tổ chức định kỳ hàng tháng theo các nội dung đã được lập kế hoạch
Nội dung đào tạo
Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, cũng như kinh nghiệm thực tế và chuyên môn cao của giảng viên, TUV NORD Việt Nam đào tạo những kỹ năng thực hành cần thiết cho các nhà quản lý và nhân viên . Thông qua các chương trình đào tạo của chúng tôi, doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng, hiệu quả, năng suất làm việc của nhân viên và hoạt động kinh doanh.
Dưới đây là danh sách các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên bởi TUV Nord Việt Nam: