Tài liệu hệ thống chứng nhận
- Các qui trình công khai
- Các đơn vị thu hồi chứng chỉ
 
 
Home / Các qui trình công khai  Print     Email
Các qui trình công khai
Mô tả quy trình chứng nhận
 1. Đăng kí chứng nhận

Tổ chức muốn thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO (9001, 14001, ISO 27001, IATF 16949, ISO 50001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001, BSCI, SA 8000, ..v..v) vui lòng lấy mẫu câu hỏi trên trang web của TÜV Nord Việt Nam và hoàn thiện nội dung gửi lại yêu cầu về địa chỉ hòm thư [email protected], bộ phận bán hàng của TÜV Nord Việt Nam sẽ liên lạc với tổ chức để hỗ trợ và thực hiện các công việc tiếp theo.

 1. Xem xét yêu cầu chứng nhận

Bộ phận chức năng của TÜV Nord Việt Nam sẽ xem xét ngay các yêu cầu của tổ chức để chuẩn bị cho công tác chứng nhận. Các yêu cầu chứng nhận (phạm vi, thời gian, địa điểm…) sẽ được thống nhất trong thỏa thuận chứng nhận.

 1. Xem xét tài liệu

TÜV NORD Việt Nam sẽ thực hiện xem xét tài liệu nhằm xác định mức độ đầy đủ và phù hợp của hệ thống tài liệu của tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

 1. Đánh giá giai đoạn 1: Đánh giá sự sẵn sàng của hệ thống

Đánh giá giai đoạn 1 thông thường được thực hiện tại tổ chức nhằm đánh giá và xem xét hệ thống tài liệu phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn,xem xét mức độ sẵn sàng của hệ thống để đánh giá chứng nhận giai đoạn 2. Việc đánh giá giai đoạn 1 thường thực hiện trước đánh giá giai đoạn 2 tối đa không quá 3 tháng. Trong một số trường hợp đặc biệt, đánh giá giai đoạn 1 có thể cùng thời điểm với đánh giá giai đoạn 2.

 1. Đánh giá giai đoạn 2: Đánh giá chứng nhận

Việc đánh giá chính thức tại tổ chức nhằm thẩm tra Hệ thống Quản lý của tổ chức đã được văn bản hoá và thực hiện có hiệu lực. Việc đánh giá chính thức được thực hiện dựa trên các quy định về hệ thống quản lý tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO.

Tổ chức cần thực hiện ít nhất 01 cuộc đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo trước khi đánh giá chứng nhận.

Trước khi tiến hành đánh giá tại hiện trường (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) công ty TUV NORD Việt Nam sẽ lập chương trình đánh giá gửi tới tổ chức ít nhất 07 ngày làm việc. Tổ chức sẽ thống nhất lịch đánh giá, đoàn đánh giá và xác nhận lại với công ty TUV NORD Việt Nam.

Quy trình đánh giá chứng nhận của TÜV NORD Việt Nam đã được đăng ký và công nhận quốc tế. Báo cáo đánh giá chính thức sẽ được thống nhất ngay khi kết thúc đánh giá và sẽ được gửi bằng văn bản tới tổ chức sau khi hoàn thành đánh giá.

Các điểm không phù hợp nếu được phát hiện trong quá trình đánh giá, tổ chức cần phải tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp này. Công ty TÜV Nord Việt Nam sẽ xem xét kết quả khắc phục hoặc dựa trên hồ sơ hoặc tại hiện trường.

 1. Cấp chứng nhận

Ngay sau khi cuộc đánh giá chính thức kết thúc, đoàn đánh giá sẽ gửi báo cáo đánh giá yêu cầu tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ phù hợp ISO cho tổ chức và chứng nhận sẽ được hội đồng công nhận quốc tế công nhận.

Tổ chức công nhận cho hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống của công ty TÜV Nord Việt Nam là  Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam - BoA (http://www.boa.gov.vn)

Tổ chức công nhận cho hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống của tập đoàn TUV NORD Cert GmbH là Công nhận Đức - DAkkS (http://www.dakks.de). TUV NORD Việt Nam là một chi nhánh tại Việt Nam thuộc tập đoàn TUV NORD Cert GmbH.

 1. Đánh giá giám sát

Theo quy định của tổ chức công nhận quốc tế, giấy chứng nhận có hiệu lực trong 03 năm và được duy trì bởi các cuộc đánh giá giám sát do tổ chức chứng nhận thực hiện định kỳ hàng năm. Việc đánh giá giám sát, được tiến hành nhằm thẩm tra hệ thống quản lý của tổ chức tiếp tục được vận hành có hiệu lực hay không, bao gồm giám sát các thay đổi của hệ thống và việc thực hiện. Đồng thời, các chuyên gia đánh giá cũng đưa ra những khuyến nghị giúp tổ chức cải tiến hệ thống.

Trong trường hợp tổ chức không phối hợp được với TUV NORD Việt Nam để tổ chức đánh giá giám sát định kỳ quá thời hạn quy định, hiệu lực của chứng chỉ sẽ bị đình chỉ (tạm thời). Hiệu lực của chứng chỉ sẽ được phục hồi nếu cuộc đánh giá gám sát được thực hiện trong thời gian cho phép của TUV NORD Việt Nam.

Trong trường hợp tổ chức không phối hợp được với TUV NORD Việt Nam để tổ chức đánh giá giám sát định kỳ quá thời hạn bị đình chỉ, chứng chỉ sẽ bị thu hồi. Hiệu lực của chứng chỉ có thể được phục hồi với sự xác nhận của TUV NORD Việt Nam bằng 01 cuộc đánh giá đặc biệt tại hiện trường.

Trong trường hợp chứng chỉ bị thu hồi, tổ chức được chứng nhận phải hoàn trả lại các chứng chỉ và dừng tất cả các hoạt động quảng bá sử dụng hình ảnh và dấu chứng nhận.

 1. Đánh giá mở rộng/ thu hẹp phạm vi

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, thực tế của hệ thống quản lý, khách hàng sẽ kết hợp với TUV Nord Việt Nam thống nhất tổ chức cuộc đánh giá thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi chứng nhận.

Đánh giá mở rộng/ thu hẹp phạm vi chứng nhận xảy ra khi:

- Hoạt động của tổ chức mở rộng/ thu hẹp theo thông báo của tổ chức tới TUV NORD Việt Nam

- TUV NORD Việt Nam xác nhận hoạt động của tổ chức trong quá trình đánh giá đã mở rộng/ thu hẹp so với phạm vi đã chứng nhận.

- Theo yêu cầu của khách hàng về mở rộng/ thu hẹp phạm vi chứng nhận.

Thời điểm đánh giá mở rộng/ thu hẹp phạm vi chứng nhận được tiến hành vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu nhưng khuyến nghị nên thực hiện vào thời điểm đánh giá giám sát định kỳ.

Chứng chỉ sẽ được in và cấp mới theo phạm vi chứng nhận mới.Tuy nhiên giá trị của chứng chỉ vẫn duy trì.

 1. Đánh giá chứng nhận lại

Sau 03 năm kể từ ngày cấp chứng nhận lần đầu, TÜV Nord Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá tái chứng nhận. Thủ tục và phương pháp đánh giá được thực hiện như đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ có hiệu lực cho 03 năm tiếp theo. Định kỳ hàng năm, hệ thống được đánh giá duy trì bằng cuộc đánh giá giám sát. Chu trình này sẽ được lập lại cho 03 năm tiếp theo.

 1.  Phạm vi áp dụng

Qui trình đánh giá này được áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt loại hình tổ chức, loại hình sản phẩm, dịch vụ, quy mô và phạm vi địa lý.

 1. Các qui định khác

Trong thời hạn hiệu lực cửa chứng chỉ, công ty TUV Nord Việt Nam có thể (theo yêu cầu của khách hàng, hoặc yêu cầu thực tế khách quan) sẽ tiến hành cuộc đánh giá mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận. Trường hợp hệ thống quản lý của khách hàng không đáp ứng yêu cầu liên quan công ty TUV Nord Việt Nam giữ quyền ra quyết định về việc tạm dừng, thu hồi hiệu lực của chứng chỉ.

Công ty TUV Nord Việt Nam có thể điều chỉnh hoặc thay đổi quy trình đánh giá chứng nhận nhằm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và/ hoặc theo yêu cầu của bên thứ 3. Các sự thay đổi này được cung cấp trên website hoặc cung cấp theo yêu cầu.

Các công ty được công ty TUV Nord Việt Nam chứng nhận, trong thời gian có hiệu lực của chứng chỉ, cần phải tuân thủ đúng việc sử dụng dấu chứng nhận. Trong trường hợp tổ chức có sự thay đổi lớn về hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức cần phải thông báo bằng văn bản cho công ty TUV Nord Việt Nam.

Công ty TUV Nord Việt Nam luôn giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc cấp chứng nhận, cấp lại, mở rộng, thu hẹp, tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận. Các thông tin liên quan này được công bố công khai trên website này.